ARA

+

SINAVLARA CEP TELEFONU İLE GELİNMEMESİ HAKKINDA

Sevgili öğrenciler

ERUZEM tarafından yapılan sınavlarda öğrencilerin cep telefonu ve iletişim cihazı getirmemeleri yasaktır.

Sınava giriş esnasında ve sınav salonlarında yapılacak aramalarda  cep telefonu bulundurduğu tespit edilen öğrencilerin kopya çektikleri düşünülerek disiplin soruşturması açılacaktır. Öğrenciler hemen salondan çıkarılacaktır. 

Cep telefonu ve iletişim cihazı bulunduran öğrenciler hakkında disiplin soruşturması açılacak olup sınav sorularının izinsiz çoğaltılması, sosyal medya hesaplarında yayınlanması veya herhangi bir yol ile dağıtılması halinde sınav baskı ve görevli ücretleri ile diğer masraflar bu eylemi gerçekleştiren kişilerden yapılacaktır. 

Öğrencilerin bu duruma özen göstermeleri önemle duyurulur.