ARA

+

2020-2021 GÜZ YARIYILI YILSONU SINAVLARI HAKKINDA

2020-2021 GÜZ DÖNEMİ

YARIYIL SONU SINAVLARI UYGULAMA ŞEKLİ

 

A)  2020-21 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yılsonu ve Bütünleme sınavlarının yapılış şekilleriyle ilgili Erciyes Üniversitesi Senatosunun 29.12.2020 tarihinde almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir:

1-) Yüksek Öğretim Kurulu ’nun uzaktan öğretim uygulama esaslarında belirtildiği şekliyle yılsonu ve bütünleme sınavları uzaktan online (çevrimiçi) olarak gözetimli ve denetimli bir şekilde yapılacaktır.

2-)Teknik imkansızlar ve/veya kişisel tercihlerden ötürü online gözetimli ve denetimli sınavlara katılmak istemeyen öğrenciler için pandemi koşulları da dikkate alınarak Erciyes Üniversitesi Senatosu’nun belirleyeceği ayrı bir sınav takvimi çerçevesinde yüz yüze sınav imkanı tanınacaktır.

3-) Yılsonu ve bütünleme sınavlarının online platformları ERUZEM tarafından hazırlanacak olup, bu platformların kullanımına dönük öğretim elemanlarından tercihli onay alınacaktır. Gerek sınav süreçleri gerekse gözetim ve denetim işlemleri ERUZEM ve ilgili eğitim-öğretim birimlerin işbirliği ve koordinasyonunda planlanacak ve gerçekleştirilecektir.

B)      Yarıyıl sonu sınavları 18 Ocak 2021 – 3 Şubat 2021 tarihleri arasında, Bütünleme sınavları 5-21 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Online Çoktan Seçmeli Test şeklinde yapılacak sınavların sınav takvimi belirlenmiş olup, klasik sınav tarihleri de birimler tarafından belirlendikten sonra hafta içinde birimlerin web sayfalarından duyurulacaktır.

C)      Öğrencilerin, 18 Ocak 2021-21 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak olan gözetimli ve denetimli sınavlara ya da Senatonun belirleyeceği ayrı bir takvim çerçevesinde yüz yüze sınavlara girme yönündeki tercihleri OBISIS üzerinden 7-12 Ocak 2021 tarihleri arasında alınacak olup, tercih belirtmeyen öğrencilerin YÜZ YÜZE YAPILACAK OLAN sınavlara gireceği yönünde işlem tesis edilecektir. Yapılacak tercihler öğrencinin dönemde aldığı tüm dersler (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil dahil) için geçerli olacaktır.

D)     Hukuk Fakültesinin yıllık derslerinin ara sınavları 18 Ocak 2021 – 3 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak olup eşitlik ilkesi gereğince, diğer fakültelerin yapılmış olan ara sınavların da olduğu gibi, gözetimsiz olarak yapılacaktır. Ancak, Hukuk Fakültesinin dönemlik derslerin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarında yukarı A, B ve C maddelerinde belirtilen esaslar geçerlidir.

 (NOT: C bendinde bulunan tercih belirtmeyen öğrenciler için yapılacak işlem 11 Ocak 2021 Saat 15:20'de güncellenmiştir.)

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

 

 

DUYURULAR