ARA

+

KURULLAR - KOMİSYONLAR

Adı Soyadı Görevi / Komisyon Görevi                             E-posta Adresi

Doç.Dr. Tuncay KARAASLAN Müdür / Birim Yöneticisi     karaas@erciyes.edu.tr

Muzaffer KOÇAK Memur / Üye                                          muzafferk@erciyes.edu.tr 


DUYURULAR