• MERKEZİMİZ
 • YÖNETİM
 • KADROMUZ
 • ÖRGÜN DERSLER
 • KURSLAR
 • MEVZUAT
 • BELGELER
 • Ara
 • 29 Eylül 2016 MUAFİYET SINAV KONULARI

  MUAFİYET SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİLER İÇİN BİLGİSAYAR VE YABANCI DİL SINAV KONULARI

   

 • 23 Eylül 2016 MUAFİYET SINAVI BAŞVURULARI

  MUAFİYET SINAVLARINA BAŞVURULAR BAŞLAMIŞTIR.

  BAŞVURULAR 23 EYLÜL – 03 EKİM TARİHLERİ ARASINDA OLACAKTIR.

  BAŞVURU YAPMAYAN ÖĞRENCİLER MUAFİYET SINAVLARINA GİREMEZLER.

  BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

  KULLANICI ADI : ÖĞRENCİ NUMARANIZ

  ŞİFRE : T.C. KİMLİK NUMARANIZ

 • 22 Eylül 2016 ŞİFRE VE KULLANICI ADLARI
  ÖĞRENCİLERİMİZİN UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİNE GİRİŞ İÇİN ERUZEM WEB SİTESİ ÜZERİNDEN CANLI DERS BÖLÜMÜNE GİRMELERİ GEREKMEKTEDİR.
  KULLANICI ADI : ÖĞRENCİ NUMARASI
  ŞİFRELER : T.C. KİMLİK NUMARASININ İLK 6 HANESİDİR.
  SİSTEME ERİŞİM 27 EYLÜL TARİHİNDEN SONRA YAPILACAKTIR.
 • 22 Eylül 2016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ, TÜRK DİLİ VE YABANCI DİL DERSLERİ ERUZEM TARAFINDAN VERİLMEKTEDİR.

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

  Uzaktan eğitim, zaman ve mekandan tamamen bağımsız, öğrencinin ve öğretim üyesinin kampüse gelme zorunluluğu olmadan, mevcut bilgisayar teknolojileri vasıtasıyla tamamen sanal ortamda, canlı, görüntülü, sesli ve interaktif olarak  derslerin işlendiği; katılımcının istediği zaman bunları tekrar tekrar izleyebileceği/görüntüleyebileceği, kaynak bilgilerine ulaşabileceği bir üniversite eğitiminin verildiği; günümüz şartlarında eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamına geçtiği akılcı, çağdaş, yenilikçi bir eğitim sistemidir.

  Uzaktan Eğitim, geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerindeki sınırlılıklar nedeniyle sınıf içi etkinliklerin yürütülme olanağı bulunmadığı durumlarda eğitim çalışmalarını planlayanlar ve uygulayanlar ile öğrenenler arasında iletişim ve etkileşimin özel olarak hazırlanmış öğretim üniteleri ve çeşitli ortamlar yoluyla belli bir merkezden sağlandığı bir öğretim yöntemidir. Yine uzaktan eğitimi şu şekilde tanımlayabiliriz; Farklı mekanlardaki öğrenci, öğretmen ve öğretim materyallerinin iletişim teknolojileri aracılığıyla bir araya getirildiği kurumsal bir eğitim faaliyetidir.

  Uzaktan Eğitimde, sınıf içi etkinliklerin ve iletişimin sınırlılık göz önüne alınarak alışıla gelmiş örgün (geleneksel) öğrenme-öğretmenin bir adım ötesine geçerek eğitmenler, öğrenciler ve bu iki tarafı birbirine bağlayan köprü vasıtası gören merkez tarafından iletişim ve etkileşimin sağlandığı özel olarak tasarlanmış öğretim üniteleri ve çeşitli ortamlar yoluyla bahsi geçen merkezden sağlandığı bir öğretim yöntemidir.

  Uzaktan Eğitimin Açıköğretimden farkı nedir? 

  Uzaktan eğitim, açıköğretim sisteminden farklı olarak sanal sınıf, forum, blog vb. uygulamalarla öğrencilerle öğretim elemanlarını sanal ortamda bir araya getirmektedir. Öğrenciler, kendilerine bildirilen saatlerde sanal sınıfa girmekte ayrıca forum ve bloglarda kendi aralarında ve öğretim elemanlarıyla dersle ilgili bilgi paylaşımında bulunabilmektedir. Dolayısıyla uzaktan eğitim sistemi, ders materyallerinin sunumuyla sınırlı kalmamakta karşılıklı eğitim yöntemleri uygulanmaktadır.

  Uzaktan eğitimin faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Öğrenci merkezlidir.
  • Teknolojinin sağladığı eğitimde fırsat eşitliği söz konusudur.
  • Fiziksel engelli öğrencilere eğitim olanağı sağlar.
  • Yaşam boyu sınırsız öğrenmenin yolunu aralar.
  • Çok geniş öğrenci kitlesine hizmet sunabilen bir eğitim sistemidir.
  • Zaman ve mekandan bağımsız olduğu için coğrafi ve bölgesel engelleri  ortadan kaldırır.
  • Zengin, gelişmiş ve etkileşimli araçlarla ders işleme imkanı sağlar.
  • Öğretim ortamı ve içeriğe 7 gün 24 saat erişim olanağı verir.
  • Geleneksel eğitimden yararlanmayan kişiler için vazgeçilmezdir.
  • Bir işte çalışmak zorunda olanların hem ailesine zaman ayırabillerini hem de  öğrenimlerine devam edebilmelerini sağlar.
  • Evlilik, çocuk sahibi olma veya başka nedenlerle eğitimine ara veren kişilere, kaldığı yerden devam etme şansı tanır.
  • Ayrı niteliklere sahip bireylerin farklı uygulamalarla eğitim hizmeti sunabilmektedir.
  • Her bir öğrencinin kendi hızında öğrenmesine imkan sağlar.
  • Yapılan tüm işlemler kayıt altında olması ve istenildiği zaman ulaşılabilir olması
  • Bilgi ve becerilerin artması, değişmesi ve çeşitlenmesinin önünü açar.
  • Çok çeşitli iletişim teknolojilerini eğitim hizmetine sunabilen bir sistemdir.
  • Bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişme imkna verir.
  • Örgün eğitime katılamayan dezavantajlı kesimlere fırsat eşitliği sunar.
  • Yüzyüze eğitimde gereken ulaşım, konaklama, barınma, beslenme gibi ek harcamaları ortadan kaldırır.
  • Öğretim elemanlarıyla etkileşimli ve dinamik bir öğrenme süreci yaşatır; yüz yüze  eğitimlerde söz isteyerek soru sormaktan ya da görüş belirtmekten kaçınan bireylere, kendilerini ifade edebilecekleri çeşitli iletişim seçenekleri sunar.
  • Uzaktan Eğitim mekândan bağımsız olmasıyla öğrencilerin (katılımcıların) internet erişimi olan her yerde istedikleri kalitede eğitim almalarına olanak sağlar.

   

  Uzaktan Eğitimin Avantajları

  Internet ortamında uzaktan eğitimin geleneksel eğitime göre sayılabilecek yararları şunlardır;

  • Eğitim merkezinden tüm dünyaya bilgi gönderilir,
  • Postalama masrafı ortadan kalkar. Bilgi dağıtımı baskı ve taşıma masrafları sıfırlanmış olarak Internet üzerinden yapılır,
  • Bir servisten tüm bilgi düzeltilip güncelleştirilir,
  • Öğreten ve öğrenenle öğrenenler arasında metin, grafik iletişim gibi çeşitli öğretim teknikleriyle etkileşim sağlanır,
  • Internet yazımda işbirliğine olanak sağlar,
  • Öğrenciler geri bildirimlerini kolayca yaparlar.

   

  Uzaktan Eğitimin Dezavantajları

  Öğrenme ortamlarında önemli görülen yüz yüze etkileşim ortam ve olanakları ortadan kalkması,

  Öğrenme sürecinde karşılaşılan öğrenme güçlüklerinin anında çözülememesi ve bu durumun ardından gelişebilecek sıkıntılar,

  Anında yardım görememe ve sorunun giderilmemesinden kaynaklanan davranışların gelişimi,

  Kendi kendine çalışma alışkanlığı olmayan ve bu yeteneğini geliştirmemiş bireyler için planlama zorluğu,

  Çalışan bireylerin kendine ayıracakları vakitte ders çalışma zorunluluğu,

  Laboratuar, atölye gibi uygulama ağırlıklı konuların işlenmesindeki sınırlılıklar,

  Öğrenci sayısındaki fazlalık nedeni ile iletişimdeki sınırlılıklar ,olarak sayılabilir.

   

  Uzaktan Eğitimde Rol Alan Kişiler

  Aşağıda uzaktan eğitimde rol alan kişiler ve karşılaştıkları zorluklar kısaca anlatılmıştır.

   

  Öğrenci: Öğrencinin ihtiyaçlarına cevap verebilmek her etkili uzaktan eğitim programının amacıdır. Eğitim ortamı nasıl olursa olsun; öğrencinin görevi öğrenmektir. Bu bağlamda, en iyi koşullarda bile, motivasyon gerektirmesi, planlama ve analiz yapılması ve öğretilecek materyale uygulanabilmesi açısından göz korkutan bir görevdir.


  Öğretim Üyeleri: Yüz yüze sınıf ortamında, öğretmenin görevi ders içeriğinin oluşturulması ve öğrenci ihtiyaçlarının belirlenmesinden ibarettir. Uzaktan eğitimde ise farklı sorunlar ortaya çıkar. Örneğin;
   

  Çok kısıtlı yüz yüze görüşmelere rağmen öğrenci ihtiyaçları belirlenmeye çalışılmalıdır.

  Farklı öğrenci kitlelerinin ihtiyaç ve beklentilerini göz önüne alarak öğretim teknikleri geliştirilmeli.

  Hem rehberlik hem de içerik sağlayan kişi görevinin bir arada etkili bir şekilde yürütülmesi gerekir.
   

  Rehber (Yardımcı): Öğretmen kendisiyle öğrenci arasında iletişimi sağlamada bir rehberden yardım almayı uygun bulur. Rehber, etkili olabilmek için öğrencinin ve öğretmenin beklentilerini anlayabilmelidir. En önemlisi, rehber öğretmen tarafından belirlenen talimatları uygulamada istekli olmalıdır. Günümüz koşullarında rehbere düşen görev giderek artmaktadır. Rehberler ödevleri toplarlar, ders için gerekli düzeneği hazırlarlar, öğretmenin gözü ve kulağı gibidirler.

   

  Yardımcı Görevliler: Bu kişiler uzaktan eğitim programlarının sessiz kahramanlarıdır ve programın etkili olabilmesi için gereken pek çok detayın gerçekleşmesini sağlarlar. Bir çok etkin uzaktan eğitim programında yardımcı hizmetliler öğrenci kayıtları, materyallerin çoğaltılması ve dağıtılması, ders kitaplarının hazırlanması, telif haklarının korunması, ders programlarının ayarlanması, notların ilan edilmesi, teknik kaynakların kontrolü gibi işlerden sorumludurlar.

   

  Yöneticiler: Yöneticiler, uzaktan eğitim programı yapan kurumlarda planlama aşamasında etkili kişiler olmalarına rağmen, program başladığında ilişkilerini, irtibatı kaybederler veya teknik yöneticilere devrederler. Aslında yöneticiler sadece fikir adamı değil daha fazlasıdır. Onlar, ortak kararları sağlar, karar verir ve hakem görevi görürler. Teknik ve yardımcı hizmetler personeliyle yakın bir ilişki içinde olup teknik kaynakların, kurumun amaçları doğrultusunda kullanılmasını sağlamalıdırlar.

   

  Uzaktan eğitim nasıl verilir?

  Uzaktan eğitimin verilmesinde oldukça geniş ve değişik alternatifler var. Bunları dört grupta toplayabiliriz.


  Ses: Etkileşimli teknoloji araçlarından telefon, video konferans ve kısa dalga radyo öğretimsel işitsel materyaller olarak sayılabilir. Pasif (tek yönlü) audio araçları ise teyp ve radyodur.


  Görüntü: Öğretimsel video araçları olarak slayt, hareketli görüntüler (film ve video kaset), ses ile birleştirilmiş gerçek zamanlı görüntüleri örnek verebiliriz.


  Veri: Bilgisayarlar elektronik olarak bilgiyi taşırlar. Bu nedenle, veri kelimesi öğretimsel araç olarak yaygın bir kullanıma sahip bu grubu temsil eder. Uzaktan eğitim için kullanılan bilgisayar uygulamaları çok çeşit gösterir ve aşağıdaki türleri içerir:

  • Bilgisayar Destekli Öğrenimde (BDÖ) bilgisayar belirli dersleri özel ama sınırlı amaçlar dahilinde öğrenciye öğretmek için kullanılır.
  • Bilgisayar Yönetimli Öğrenimde (BYÖ) bilgisayar öğretimi düzenleme ve öğrenci kayıt ve başarısını saklamak için kullanılır. Bu sistemde öğretim bilgisayar üzerinden verilmek zorunda değildir, ama genellikle BDÖ (öğretimsel bileşen) BYÖ ile birlikte kullanılır.
  • Bilgisayar Aracılığıyla İletişim (BAİ): Bilgisayar uygulamalarının iletişimi kolaylaştırmasında kullanılmasıdır.

   

  Elektronik posta, bilgisayar konferans, elektronik ilan tahtaları ve WWW (World-Wide Web) örnek olarak verilebilir.


  Yazı: Uzaktan eğitim programlarını ana unsuru basılı kaynaklardır ve diğer araçlara temel oluşturur. Bir çok basılı kaynak türü mevcuttur. Bunlar ders kitapları, çalışma kitapları, ders planı, yardımcı kitaplardır.

   

  Etkin Uzaktan Eğitim


  Başarılı bir uzaktan eğitim programı için önemli olan üç temel nokta şunlardır :

  • Bilgilendirme Biçiminin Tasarımı: Geleneksel Eğitim yöntemlerinin uzaktan eğitim için de kullanılması her zaman uygun olmayacaktır. Yeni teknolojilerin kazandıracağı faydalardan yararlanmak için yeni bilgilendirme biçimlerinin tasarlanması ve yaratılması gerekmektedir.
  • Teknoloji: Bir eğitim programının başarılı olmasında uygun tipte teknolojilerin kullanılması çok önemlidir.
  • Kullanılacak teknoloji(ler) seçilmeden önce beklentilerin belirlenmesi, zaman ve para tasarrufu sağlayacaktır.
  • Destek: Konu ile ilgili birçok değişik kaynaktan alınabilecek destek, hem öğrencilerin hem de eğitmenlerin etkin ve verimli uzaktan eğitim yöntemleri geliştirmelerini teşvik edecektir.

   

  Uzaktan Eğitimin Kalitesi ile Örgün Öğretimin Kalitesi Arasında Fark Var Mıdır? 

  Erciyes Üniversitesi’nin tüm diğer programlarında olduğu gibi Meslek Yüksekokulları ve Seyrani Ziraat Fakültesi programlarında eğitimler, Erciyes Üniversitesi’nin deneyimli ve alanında uzman akademisyenleri tarafından verilmekte, öğretim elemanlarının derse devamı ve derslerin işlenişi, kalitesi, ERUZEM tarafından takip edilmekte ve anket, site raporlamaları vb. çeşitli uygulamalarla ölçülmektedir.

  Ders sunumlarında ve asenkron ders notlarında eğitim teknolojilerinin sunduğu olanaklar kullanılmakta ve konu anlatımları, kısa filmler, animasyonlar, akıllı tahta uygulamaları gibi eğitim geliştirme yöntemleriyle desteklenmektedir.

  Örgün eğitimde olduğu gibi uzaktan eğitimde de yüzyüze dersler yapılmaktadır. Aynı zamanda öğrenciler forum ve blog uygulamalarıyla öğretim elemanlarıyla sanal sınıf ders saatleri dışında bilgi paylaşımında bulunabilmektedir. Uzaktan eğitimde resmi tatil, hava muhalefeti vb. zaman ve mekân kaynaklı kısıtlamalar yoktur.

  Sınavlar Nasıl Yapılıyor? 

  Uzaktan eğitim programlarında ara sınavlar internette , yarıyıl sonu sınavları ise Erciyes Üniversitesi kampüsündeki dersliklerde yapılır. İnternette yapılacak olan arasınavlar çevrimiçi (online) olmak üzere, test veya yazılı olarak yapılır. Belirli bir süre içerisinde tamamlanması gereken arasınavın dönem sonu notuna etkisi %15'dir. Öğrencilerin yarıyıl sonu sınavları için Erciyes Üniversitesi Kampüsündeki dersliklere gelmeleri gerekmektedir.

  Dersleri Takip Edebilmem İçin Özel Bir Donanıma Sahip Olmam Gerekir Mi? 

  Her öğrencinin internete bağlanabilen bir bilgisayarı düzenli olarak kullanabilmesi uzaktan eğitimdeki dersleri takip edebilmesi için yeterlidir. Öğrencinin bilgisayarında,

  1.       Windows İşletim Sistemi

  2.       Microsoft Office Programı

  3.       Adobe Acrobat Reader Programı

  4.       Video oynatıcı programı (Windows Media Player, Quick Time vb.)

  5.       Dahili/Harici Hoparlör, PC Mikrofonu, Webcam bulunmalı ve sorunsuz bir biçimde çalışmalıdır.

   

  Sistemi Kullanırken Teknik Destek Alabilecek Miyim? 

  Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının sistemi sorunsuz bir şekilde kullanabilmeleri açısından ERUZEM teknik destek birimi arayabilir ya da her türlü soru, görüş ve önerileriniz için iletişim formunu kullanabilirsiniz.

   

  Ders veren öğretim elemanları ile nasıl iletişim kurabilirim?

  Belirtilen programa uygun olarak forum uygulamalarına katıldığınız takdirde eşzamanlı, program dışında da forum üzerinden mesaj göndererek öğretim elemanları ile iletişime girebilirsiniz.

  Ayrıca programda ders veren öğretim elemanlarının özgeçmişlerine ve iletişim bilgilerine AVES üzerinden ulaşabilirsiniz.

  Ders içerikleri ile ilgili sormak istediğim soruları nasıl sorabilirim?

  Eşzamanlı ders sırasında yazılı ve sesli olarak sorabilir veya forum uygulaması üzerinden sorularınızı eş zamanlı veya eş zamansız olarak tartışabilirsiniz.

  Aynı bölümde okuduğum kişilerle nasıl iletişim kurabilirim?

  Öğretim yönetim sistemi içindeki mesajlaşma sistemi ile arkadaşlarınızla her türlü akademik konuda iletişim kurabilirsiniz. Bunun dışındaki görüşmeleriniz için sosyal paylaşım sitelerindeki sayfalarımızı kullanabilirsiniz.

   

 • 22 Eylül 2016 MUAFİYET SINAVLARI
  MUAFİYET SINAVLARI
  BİLGİSAYAR VE YABANCI DİL DERSİNDEN MUAF OLMAK İÇİN YAPILAN MUAFİYET SINAVLARININ BAŞVURULARI 23 EYLÜL - 3 EKİM TARİHLERİ ARASINDA http://eruzem.erciyes.edu.tr/ ADRESİNDEN YAPILACAKTIR.
  MUAFİYET SINAVLARINA BAŞVURU YAPMAYAN ÖĞRENCİLER SINAVA GİREMEZLER.
  MUAFİYET SINAVLARI 10 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ ÖĞRENCİLERİN BAĞLI BULUNDUKLARI BÖLÜM BAŞKANLIKLARI TARAFINDAN YAPILACAKTIR.
  ÖNEMLE DUYURULUR
   
 • 19 Eylül 2016 DERSLERİMİ 26 EYLÜL 2016 TARİHİNDE BAŞLAYACAKTIR.

  DERSLERİMİZ 26 EYLÜL 2016 TARİHİNDE BAŞLAYACAKTIR. 

 • 13 Ekim 2015 YAZIŞMA ÜSLUBU HAKKINDA

  SEVGİLİ ÖĞRENCİLER GEREK FACEBOOK ADRESİMİZ OLSUN GEREK E-POSTA ADRESİMİZ OLSUN GEREKSE DE SİSTEM ÜZERİNDEKİ MESAJLAŞMA BÖLÜMÜNDEN OLSUN ÜSLUBUNUZA DİKKAT ETMENİZ ÖNEMLE RİCA OLUNUR. AKSİ TAKDİRDE YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR.

  Disiplin İşleri

  Madde 32 — (1)Öğrencilerin disiplin soruşturması işlemleri Yükseköğretim Kanununun 54 üncü maddesi ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Herhangi bir sebeple yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, bu süre içerisinde eğitim-öğretim ve sosyal faaliyetlere katılamaz ve üniversitenin tesislerine giremezler.

   
 • 15 Eylül 2015 UZAKTAN EĞİTİM NEDİR

   

   

  UZAKTAN EĞİTİM İLE YAZ OKULU HARİÇ GÜZ VE BAHAR DÖNEMİNDE ALACAĞINIZ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ, TÜRK DİLİ, YABANCI DİL DERSLERİ İÇİN HERHANGİ BİR ÜCRET ÖDEMENİZE GEREK YOKTUR. ÜCRET ÖDENMEYECEKTİR.!! ÖNEMLE DUYURULUR. 

   

  DAHA FAZLASI İÇİN SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜMÜNÜ TIKLAYINIZ. 

 • 29 Eylül 2014 Sıkça Sorulan Sorular Bölümümüz aktif hale getirilmiştir.

  Sevgili öğrenciler;

  Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Sıkça Sorulan Sorular Bölümü aktif hale getirilmiştir. 

<2016 October>
SunMonTueWedThuFriSat
392526272829301
402345678
419101112131415
4216171819202122
4323242526272829
44303112345
Adres : Erciyes Üniversitesi Kampüsü Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu 3. Kat
Telefon : +90 (352) 437 93 20
Faks : +90 (352) 437 93 20
Öğrenci İşleri : +90 (352) 437 93 20
E-Posta : eruzem-infoerciyes.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu